Referat 22.10.2014

Ålbækparkens Grundejerforening

v/ formand Hans Hovgaard

Ålbækparken 13

7860 Spøttrup

 E-mail: hanshovgaard@gmail.com

 Referat af bestyrelsesmødet afholdt 22.10.2014

Referatet af 11 juli 2014 blev underskrevet

Siden sidst.


 • Formanden har undersøgt muligheden for indkøb af en grill til foreningen. Konklusionen blev, at foreningen selv får fremstillet en grill. Der forventes en udgift på 3000,- til 5000,-,   der afregnes på næste års budget. Bestyrelsen overvejer, at anlægge et lille fliseareal på bålpladsen, hvor grillen kan stå permanent.
 • Der er givet tilsagn fra Skive kommune om pålægning af grus u/b på vejen ned til badebroen.
 • Den ekstra klipning af grøften udskydes til 2015, . Det overvejes, at klipningen af grøften foretages lidt senere på året. Vi skal være opmærksomme på timeforbruget og dermed på prisen for det udførte arbejde.
 • Bestyrelsen foretager en besigtigelse af området i forbindelse med det første bestyrelsesmøde i 2015.
 • Bestyrelsen havde en drøftelse angående træfældning i området. På foreningens hjemmesiden gøres et opslag, der henviser til bestyrelsens medlemmer, der kan oplyse nærmere om mulighederne for få rekvireret hjælp til træfældning hos den enkelte grundejer.


Veje og stier

 • Ernst Andersen vil vil given lejlighed køre et par skovlfulde grus til Ålbæk Strandvej.


Økonomi og kassebeholdning

 • Kassebeholdningen er pr. 2.10. 2014 på ca. 60.000kr. Det forventes, at budgettet for regnskabsåret vil holde.  Sonja Jensen meddelte, at alle grundejere nu har fået betalt medlemskontingentet.


Velkomstpakken

 • Bestyrelsen havde en drøftelse om velkomstmappen. Der var en ideudveksling vedr. mappens indhold . Det blev besluttet, at Lone og Bo udarbejder et forslag, der kan præsenteres på første bestyrelsesmøde i 2015.


Evt.

 • Næste møde afholdes den 25. marts 2015 hos Hans Hovgaard.
 • Generalforsamlingen afholdes den 5. juni 2015 kl. 19.00
 • Sankt Hans afholdes den 27. juni  2015 kl.20.00 på bålpladsen
 • Arbejdsdagen afholdes den 13. juni 2015 fra kl. 10 til 14
 • Bestyrelsen havde en kort drøftelse af forskellige muligheder i forbindelse med jubilæumsfesten der afholdes i 2016. Bestyrelsen afventer et oplæg fra festudvalget i løbet af 2015.