Referat 22.11.2019

Referat af bestyrelsesmøde den 22-11-2019 hos Frank/Jytte1.
Vi har haft lidt problemer i efteråret med vores stikveje, det skyldes mest masser af vand, men også mangel på grus og klipning af træ og buske. Stikveje skal være 4 m brede, og rabatten 2 m. Der vil blive sendt en mail til alle med vejledning og mål. Helmer laver vejledningen, og Bjarne sender den ud,

2.
Et andet problem er affald ved siden af containerne. Helmer har snakket med NOMI om det, og de vil ikke tage det med. Det skal man få afhentet som stor skrald. Der kommer et link på hjemmesiden, hvor man se, hvordan man gør.

3.
Helmer er blevet kontaktet af en ejendomsmægler, der vil vide, om hegnsloven gælder i vort sommerhusområde. Vi i bestyrelsen mener, den gælder og der vil komme et link til den på hjemmesiden til den.

4.
Helmer og Bjarne har holdt møde med Topdanmark, og der er blevet lavet en forsikring, som dækker bestyrelsen, hvis den skulle lave noget uansvarligt.

5.
Badebroen er nedtaget, og når den skal opsættes til foråret, vil Helmer tage kontakt til kommunen, så vi kan få gelænderet sat rigtigt på.

6.
Bestyrelsen vil indkalde til en arbejdsdag i maj.

7.
Der vil bliver omdelt en folder til foråret med lidt om beskæring, affald og et par andre ting.

8.
Det grønne område ved grillpladsen,vil vi se, om man kan skaffe nogle blomsterfrø til som man kunne så, og måske lave nogle stier.