Referat 30.08.2019

Referat af bestyrelsesmøde den 30-08-2019 hos Helmer Støvring.1.
Gelænder på vores badebro er ikke i orden.  Helmer har talt med Skive Kommune. De har lovet, at det bliver udbedret ved opsætningen næste år.

2.
Bestyrelsen har besluttet, at vores vejmand (Frank), som gør et stort arbejde med holde vores veje, skal have 1000 kr. til brændstof og en kurv til 500 kr.

3.
Benny forhører sig i Spøttrup om muligheden for at få plantet frugttræer på noget af det grønne område ved vejen.

4.
Lene Nielsen-Boe foreslog en gåtur rundt i området på generalforsamlingen, derfor spørges hun om hun har en ide til det, Jytte kontakter Lene

5.
Vi synes en bestyrelsesansvarsforsikring kunne være en god idé. Helmer og Bjarne forhører sig hos vores forsikringsselskab om, hvad det koster.

6.
Japansk pileurt findes på to grunde, og Helmer tager kontakt til de to ejere og hører, om de vil med til at bekæmpe dem. Benny undersøger, hvilke muligheder der er for at bekæmpe dem.

7.
Der er bestilt opgravning af grøfter, og der skal grus på vejene i uge 39.

8.
Der vil blive indhentet tilbud på grus og klipning af det grønne område og de grunde, som foreningen står for, at klippe på grundejernes regning.