Budget 2014-2015

REGNSKAB 2013-2014

BUDGET  2014-2015

Indtægter:

Indtægter:

Medlemskontingent

Græsslåning v/grundejere

Renter - lønkonto


i alt:

Medlemskontingent

91.855,60

Græsslåning v/grundejere

2.500,00

Renter - lønkonto

0,00

Jubilæumskonto

5.000,00

i alt:

99.355,60


2.700,00

1.800,00

21.000,00

12.750,00

2.100,00

200,00

16.000,00

900,00

200,00

5.000,00

3.800,00

5.000,00

5.650,00

 

77.100,00


15.775,00


Udgifter:

Udgifter:

Generalforsamling,lokale+fortæring

2.669,90

Porto,fotokopier m. v.

1.469,00

Rep.veje,grus,græsslåning mv.

7.750,00

Administration

12.750,00

Skt. Hans

1.929,50

Kontingent, Lihme Borgerforening

0,00

Badebro

16.000,00

Forsikring

816,56

Omkostning hjemmeside

180,00

Vedligeholdelse Grøfter

10.838,60

Flytning af trærødder

5.230,98

Jubilæumskonto

5.000,00

Tinglysning, overskødning af vejstk.

10.722,50

i alt:

75.357,04

Balance: 31.03.2014

AKTIVER:

Jubilæumskonto

Lønkonto

Aktiver ialt:

PASSIVER:

Egenkapital 01.04.2013

Periodens overskud:

Passiver ialt:5.000,00

24.994,24

29.994,24


5.995,68

23.998,56

29.994,24

Generalforsamling,lokale+fortæring

Porto,fotokopier m. v.

Rep.veje,græsslåning mv.

Administration

Skt. Hans

Kontingent, Lihme Borgerforening

Badebro

Forsikring

Omkostning hjemmeside

Vedligeholdelse af  grøfter

Nye opslagsskabe

Jubilæumskonto

Nye overgangsbroer

 

i alt:


Periodens overskud:


BUDGET

91.000,00

1.875,00

0,00


92.875,00