Budget 2014-2015

REGNSKAB 2013-2014

Indtægter:

Medlemskontingent

Græsslåning v/grundejere

Renter - lønkonto

Jubilæumskonto

i alt:

Udgifter:

91.855,60

2.500,00

0,00

5.000,00

99.355,60

Generalforsamling,lokale+fortæring

Porto,fotokopier m. v.

Rep.veje,grus,græsslåning mv.

2.669,90

1.469,00

7.750,00

Administration

Skt. Hans

Kontingent, Lihme Borgerforening

Badebro

Forsikring

Omkostning hjemmeside

Vedligeholdelse Grøfter

Flytning af trærødder

Jubilæumskonto

Tinglysning, overskødning af vejstk.

i alt:

Balance: 31.03.2014

12.750,00

1.929,50

0,00

16.000,00

816,56

180,00

10.838,60

5.230,98

5.000,00

10.722,50

75.357,04

AKTIVER:

Jubilæumskonto

Lønkonto

Aktiver ialt:

PASSIVER:

Egenkapital 01.04.2013

Periodens overskud:

Passiver ialt:5.000,00

24.994,24

29.994,24


5.995,68

23.998,56

29.994,24

BUDGET  2014-2015

Indtægter:

Medlemskontingent

Græsslåning v/grundejere

Renter - lønkonto


i alt:

Udgifter:

Generalforsamling,lokale+fortæring

Porto,fotokopier m. v.

Rep.veje,græsslåning mv.

Administration

Skt. Hans

Kontingent, Lihme Borgerforening

Badebro

Forsikring

Omkostning hjemmeside

Vedligeholdelse af  grøfter

Nye opslagsskabe

Jubilæumskonto

Nye overgangsbroer

 

i alt:


Periodens overskud:2.700,00

1.800,00

21.000,00

12.750,00

2.100,00

200,00

16.000,00

900,00

200,00

5.000,00

3.800,00

5.000,00

5.650,00

 

77.100,00


15.775,00


BUDGET

91.000,00

1.875,00

0,00


92.875,00