Bestyrelse

Bestyrelsen 2018-2019

Sekretær

Bo Bertel

Ålbækparken 12

7860 Spøttrup

Tlf: 60629899

Email:bo.bertel@hotmail.com