Skader, sygdom og ulykker - telefonnumre

Alarm - ved brand eller ulykke ring 112.

Alarm og førstehjælp


Stands ulykken

Giv livreddende førstehjælp

Tilkald den nødvendige hjælp


Ring 112 og meddelt roligt:

Hvor det er sket

Hvad der er sket

Om der er tilskadekomne

Om der er yderligere mennesker eller dyr i fare

dit navn, og hvor du ringer fra.

Giv almindelig førstehjælp


Husk ved opkald fra mobiltelefon skal du først oplyse telefonoperatøren, hvor du ringer fra, således at der kan stilles om til nærmeste alarmcentral.


Skive Politi

9615 1448

Skive Sygehus

8927 2727

Falck

7010 2030

Falck i Skive

7010 2031

Dansk Autohjælp Skive

9752 6400

Lægevagten

7011 3131

Tandlægevagten

4051 5162 - klik her for at se åbningstid mv.

Giftlinien - klik her for mere info 8212 1212

Dyrlægevagten

9752 1566

El-forsyning

EnergiMidt

7015 1560

Driftsforstyrrelser

7013 1309

Vandforsyning

Skive Vandværk

9752 0297

Driftsforstyrrelser

2462 0061