Referat 2.08.2010

Ålbækparkens Grundejerforening

v/Formand

Bo Bertel Ålbækparken 12 7860 


Referat fra bestyrelsesmøde som blev afholdt hos Sonja, Ålbækparken 29 den 020810

Bestyrelsen besigtigede Søen, Containerpladsen (nord), Hybenområdet på stranden, veje og stier

angående indklipning.

Bestyrelsen havde en drøftelse af årets generalforsamling, der var enighed om at det var en velafviklet

generalforsamling.

Sankthans bål: et godt arrengement med ca. 160 fremmødte. Det vil blive afholdt efter samme retn.

linjer næste år. Bo, tager en snak med brandinspektøren om gældende regler for afbrænding af bål.

Det blev besluttet at Lone, tager en genforhandling med Skive Kommune om badebroen.

Bestyrelsen vil gerne have et papir på, hvad grundejerforeningen får for de 16000,00kr som vi betaler

til kommunen.

Bo, tager en kontakt til forskellige forsikrings selskaber, for at belyse hvad en forening er ansvarlig for,

og ligeledes hvad det koster af dække bestyrelses medlemmers økonomiske ansvar.

Bo, tager en snak med 4S renovation om retningslinjerne for containerpladsen, og ligeledes om det er

muligt at få skiltet ved pladsen oversat til Tysk.

Bo, kontakter ejeren af Ålbækparken 113b og inviterer ham til bestyrelsesmøde den 250910, for at

oplyse ham om regler for hybenbuske ved stranden.

Hans, skriver til Ilsøe i Ålbækparken 120 og meddeler om retningslinjer for kontingent til foreningen.

Bo, taler med Hansen i Ålbækparken 11 om græsslåning på fri areal.

Økonomi:  alle kontingenter er betalt.

Det blev besluttet at det udelukkende er budget tallene der vises på hjemmesiden, budget tallet på

30000,00kr, til veje, grus, græsslåning fastholdes.

Ernst sørger for:

Stamvej 1 færdiggøres som aftalt , der udlægges grus ved stikvejene og som aftalt må bruges grundejerne

til rep. af mindre huller i vejene.

Der graves en rende i søen så det bliver et lille vandløb i stedet for søen, brædderne til opstemning af vand

er fjernet, så vandet kan løbe af søen, stubbene langs søen fjernes.

De aftalte hyben bevoksninger fjernes.

På bestyrelsesmødet den 250910, besigtiges hele området vedr. indklipning ved veje og stier. Herefter

tilgår der de berørte et brev om at forholdene skal være bragt i orden inden 010311. Der medsendes

priser på indklipning og evt. bortkørsel af fraklip, (til brug for dem som ikke selv vil udføre arbejdet.)

Vores broer repareres straks, Ib Sloth inddrages deri.

Næste bestyrelses møde afholdes hos Hans Hovgaard Ålbækparken 13 den 250910 kl. 9.00


Ålbækparken 13 den 040810

Mvh. sekretær  Hans Hovgaard