Referat 22.10.2014

Ålbækparkens Grundejerforening

v/ formand Hans Hovgaard

Ålbækparken 13

7860 Spøttrup

 E-mail: hanshovgaard@gmail.com

 Referat af bestyrelsesmødet afholdt 22.10.2014

Referatet af 11 juli 2014 blev underskrevet

Siden sidst.


Formanden har undersøgt muligheden for indkøb af en grill til foreningen. Konklusionen blev, at foreningen selv får fremstillet en grill. Der forventes en udgift på 3000,- til 5000,-,   der afregnes på næste års budget. Bestyrelsen overvejer, at anlægge et lille fliseareal på bålpladsen, hvor grillen kan stå permanent.

Der er givet tilsagn fra Skive kommune om pålægning af grus u/b på vejen ned til badebroen.

Den ekstra klipning af grøften udskydes til 2015, . Det overvejes, at klipningen af grøften foretages lidt senere på året. Vi skal være opmærksomme på timeforbruget og dermed på prisen for det udførte arbejde.

Bestyrelsen foretager en besigtigelse af området i forbindelse med det første bestyrelsesmøde i 2015.

Bestyrelsen havde en drøftelse angående træfældning i området. På foreningens hjemmesiden gøres et opslag, der henviser til bestyrelsens medlemmer, der kan oplyse nærmere om mulighederne for få rekvireret hjælp til træfældning hos den enkelte grundejer.


Veje og stier

Ernst Andersen vil vil given lejlighed køre et par skovlfulde grus til Ålbæk Strandvej.


Økonomi og kassebeholdning

Kassebeholdningen er pr. 2.10. 2014 på ca. 60.000kr. Det forventes, at budgettet for regnskabsåret vil holde.  Sonja Jensen meddelte, at alle grundejere nu har fået betalt medlemskontingentet.


Velkomstpakken

Bestyrelsen havde en drøftelse om velkomstmappen. Der var en ideudveksling vedr. mappens indhold . Det blev besluttet, at Lone og Bo udarbejder et forslag, der kan præsenteres på første bestyrelsesmøde i 2015.


Evt.

Næste møde afholdes den 25. marts 2015 hos Hans Hovgaard.

Generalforsamlingen afholdes den 5. juni 2015 kl. 19.00

Sankt Hans afholdes den 27. juni  2015 kl.20.00 på bålpladsen

Arbejdsdagen afholdes den 13. juni 2015 fra kl. 10 til 14

Bestyrelsen havde en kort drøftelse af forskellige muligheder i forbindelse med jubilæumsfesten der afholdes i 2016. Bestyrelsen afventer et oplæg fra festudvalget i løbet af 2015.