Referat 15.6.2013

Bestyrelsesmøde afholdt den 15.juni 2013 hos Hans Hovgaard.


Ålbækparkens  Grundejerforening.

Bestyrelsen 2013 / 2014 :


Bestyrelsen har på et møde afholdt den 15. juni 2013 konstitueret sig således :


Formand:

Hans Hovgaard

Ålbækparken 13

7860 Spøttrup

E-mail:hanshovgaard@gmail.com

Tlf: 97576875 – 22837530


Næstformand :

Ernst Andersen

Ålbækparken 78

7860 Spøttrup

Tlf: 97568112 – 25488020


Sekretær:

Bo Bertel

Ålbækparken 12

7860 Spøttrup

Tlf: 97412390

E-mail : bo.bertel@hotmail.com


Webmaster :

Løne Børmark

Ålbækparken 34

7860 Spøttrup

Tlf: 97560633 – 24910091

E-mail: boermark@gmail.com


Kasserer:

Sonja  Jensen

Ålbækparken 29

7860 Spøttrup

Tlf: 97403757 – 29865559

E-mail : ouj@youmail.dk


2. Nedsættelse af udvalg

 

40 års jubilæum for Ålbækparkens Grundejerforening.

 

Der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at tilrettelægge

en festaften i anledning af 40 års jubilæet for grundejerforeningens

stiftelse, som fandt sted den 16. juli 1976.

Arrangementet planlægges til afholdelse lørdag den 6. august 2016

i festteltet på Limfjords Camping.

Arbejdsgruppen består af Anni Slot, Lone Børmark og Bo Bertel.

Der afsættes i hvert af budgetårene 2013-2014 , 2014-2015 , 2015-2016

et beløb til arrangementets gennemførelse. Der afsættes 2013 -2014 et

beløb på kr. 5000,-

Ovenstående blev besluttet på bestyrelsesmødet afholdt hos Hans Hovgaard

lørdag den 15.juni 2013.

Ålbæk den 15.juni

Bo Bertel