Referat 06.04.2011

Referat fra bestyrelses møde den 06.04.2011.

                                     Ålbækparkens grundejerforening

                                      v/formand Bo Bertel


Grus til vores broer er udført.


Bestyrelsen var rundt i området for at se om der er noget der kan

forbedres på fælles arealer.


Der er 4 stk bænke der skal udskiftes træ på.


Der skal opsættes et stk nyt bænk på skrænten ved vores fælles areal

ved fjorden.


Den rørlagte bæk ved bålpladsen skal oprenses, da den er tilstoppet,

og der skal fjernes nogle træer da de stopper for den frie vandløb.


Indkaldelse til generalforsamling udsendes i uge 19.

Referent Hans Hovgaard


                                     Breum den 12.04.2011

                                     sekretær Hans Hovgaard