Referat 11.7.2014


Bestyrelsesmøde afholdt hos Sonja Jensen, fredag den 11.juli 2014.


Referat. 


Konstituering.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand Hans Hovgaard

Næstformand Ernst Andersen

Webmaster Lone Børmark

Kasserer Sonja Jensen

Sekretær Bo Bertel.

 Siden sidst.

Formanden har rettet henvendelse til Skive kommune vedr. indklipning af stierne. Vi afventer et svar kommunen. Vi skal være opmærksomme på en evt. vedtægtsændring omkring forholdet. Når svaret fra kommunen foreligger, ved bestyrelsen, hvorledes der skal ageres.

Ved manglende indklipning sender bestyrelsen en venlig henstilling til grundejeren med en opfordring til at få foretaget den nødvendige indklipning. Bo Bertel udarbejder en skrivelse. Det blev aftalt at sende en skrivelse til 2 grundejere.

Hans Hovgaard har rettet henvendelse til Skive kommune vedr. strandrensning. Der

er efterlyst et svar på kommunens andel i dette arbejde.

Bestyrelsen afventer et svar. Vi kan glæde os over, at kommunen den 11. juli har

afsluttet en strandrensning. Flot arbejde og en lækker strand til strandgæsterne. Hans Hovgaard retter henvendelse til Skive kommune vedr. slåning af hybenbevoksningen

langs bålpladsen.

Hans Hovgaard retter henvendelse til Skive kommune vedr. en udbedring af slåningen af foreningens grøft.

Bestyrelsen drøftede den afholdte generalforsamling. Der var tilfredshed med arrangementet, og vi vil for en sikkerheds skyld indkøbe lidt ekstra smørrebrød til generalforsamlingen i 2015. Det blev drøftet, at bestyrelsen bør have en samtale med dirigenten inden gereralforsamlingen, så procedurene for valg og andre forhold er fastlagt.

Bestyrelsen drøftede det netop afholdte Sct.Hans arrangement. Det er et vellykket og velbesøgt arrangement. Den indkøbte forplejning passede fint.

Der blev taget fint imod den "nye" type grillpølse. Næste år vil vi indkøbe plasttallerkener.

Formanden undersøger kvaliteten af en udbudt grill hos et Ålborgfirma. Er kvaliteten ok, er det besluttet, at grillen indkøbes. Prisen er ca. 500 kr.

Bestyrelsen ønsker at samle en velkomstpakke til nye grundejere i området.

Pakken skal indeholde nyttige informationer,som de nye kan have glæde af.

Det kan være et kort over området, det kan være deklarationen for området osv..

På næste bestyrelsesmøde beslutter bestyrelsen hvilket materiale, der skal indgå i velkomstpakken. Der er således et hjemmearbejde til bestyrelsesmedlemmerne.

Bo har spurgt nye grundejere, om de har modtaget noget materiale om Ålbækparken i forbindelse med deres sommerhuskøb. De har ikke modtaget noget materiale.

Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen får udarbejdet et velkomstmateriale.


Budget.

Foreningen har den 11. juli 2014 haft en indtægt på 93.000 kr. Der er budgetteret med faste udgifter i 14/15 med 75.000.

Der forventes således et disponibelt råderum på 18.000. Det er nødvendigt med en buffer, idet der altid påløber uforusete udgifter i løbet af et budgetår.

Budgettallene blev gennmgået, og de relevante reguleringer blev foretaget.


Evt.


Det næste møde afholdes den 22.10. kl. 10.00  hos Bo Bertel.

Ålbækparken 12.