Referat 16.10.2009

V/ formand Kaj Bundgaard

Ålbækparken 22

7860 Spøttrup


Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde fredag den 16. oktober 09  kl. 14.00.

Mødet holdes hos Sonja  Jensen. Ålbækparken 29.


Siden sidst

Vi startede mødet med at konstatere, at Lone administrerer foreningens hjemmeside og Sonja er den regnskabsansvarlige i indeværende periode. Formanden har besigtiget det fældede område på fællesarealet bag Ålbækparken no. 11. Til stede var indehaveren Jørgen Hansen samt en repræsentant fra Hedeselskabet. Bestyrelsen arbejder videre med sagen og Bo Bertel kontakter Miljøcenter Ringkøbing for at høre om Miljøcentrets syn på sagen.

Der er slået 3 grunde – no.28 – no.44 no. 83. Der sendes en regning iflg. reglerne til de pågældende grundejere.

Der sættes et punkt på den kommende generalforsamling i foreningen. Punktet omhandler

”søens” fremtid. Skal søen vedblive med at bestå eller skal den sløjfes?

Grundejere der ønsker at grundejerforeningen foranlediger indklipning på veje og stier ved deres grund, skal kontakte Ernst Andersen senest den 15.1.2010.


Veje og stier.

Der udlægges grusbunker ved stikvejene i perioden 1.10 – 1.11 – 2009.

Stamvejene bearbejdes  inden 1.11-09 samt i begyndelsen af 2010. Formålet er naturligvis, at vejene skal være i den bedst mulige stand også gennem efterår og vinter! Ernst Andersen fører tilsyn med vejene gennem vinterperioden.


Økonomi og kassebeholdning.

Der er primo oktober en kassebeholdning på 77.000. Bestyrelsen er opmærksom på, at der vil komme en række forudsete udgifter. Alt i alt giver regnskabet ikke anledning til nogle bemærkninger.  Der henviser i øvrigt til foreningens hjemmeside.


Eventuelt.

Lone og Sonja repræsenterer foreningen i et udvalg under ” Lihme en grøn by”. Der bringes referater fra dette udvalg på foreningens hjemmeside, således vore medlemmer kan være orienterede om påtænkte tiltag i vores lokalområde.

Næste møde afholdes den 6. marts 2010 kl. 10.00 hos Ernst AndersenMed venlig hilsen

Bo Bertel.