Referat 19.06.2012

Referat af det afholdte bestyrelsesmøde hos Ernst Andersen den 19. juni 2012.


1. Vi gennemgik og fik revideret diverse stamoplysninger på bestyrelsens medlemmer.


2. Generalforsamlingen.

Der var stor tilfredshed med den afholdte generalforsamling i Lihme Forsamlingshus.

Bestyrelsen besluttede med baggrund i forslag på generalforsamlingen, at fastholde gældende praksis

med at Skive kommune serviceres vores badebro.

Veje og stier

Der skrives et brev til grundejerne i 134 0g 135  samt i 82 og 83, hvori bestyrelsen bedes de pågældende om at få foretaget den nødvendige indklipning i forhold til stien.

Der bliver snarest slået græs på de ubebyggede grunde.

Hans tager en snak med vores entreprenør vedr. slåning af grøftekanter. Vi foreslår en reduktion af den aftalte pris, idet entreprenøren kun kan slå den ene side af grøften.

Fremadrettet besluttede bestyrelsen at indhente priser fra 2 leverendører på større arbejder.

Vedr. Per Bjerre Ålbækparken 88. Hans kontakter ham vedr. vedr. den gravede fordybning i vejsiden. Denne blev gravet af foreningen med henblik på at aflede overfladevandet fra vejen.

Hans kontakter Orla Nautruop vedr, en sendt men ikke modtaget mail.

Når hjemmesiden er opdateret efter generalforsamlingen opsættes a. oversigt vedr. bestyrelsen.b. referatet fra generalforsamlingen.c. Henvisning til hjertestarteren. Alle gamle skrivelser fjernes.

Diverse.

Foreningen opsiger sit abonnement på boxen i banken.

Vedr. ikke betalte kontingenter til foreningen. Der sendes et brev hvor der rykkes for beløbet. Betales beløbet ikke

indenfor en frist på 14 dage, så sendes sagen til inkasso.

Sankt Hans.

Sonja og Lone køber ind.

Vi låner grill af Kaj og Sonja. Vi medbringer de grillstartere vi har. Der tændes op i disse kl. 17.0, hvor vi mødes på

bålpladsen.

Næste bestyrelsesmøde holdes hos bo den 19.10.2012 kl. 10.00.

Tak til Ernst og Gertrud for en rigtig hyggelig sommerkomsammen!