Referat 06.06.2015

Ålbækparkens Grundejerforening.


Der indkaldes hermed til et bestyrelsesmøde lørdag den 6. juni kl. 10.00.

Mødet hos hos Ernst Anderse, Ålbækparken.


Dagsorden.

1.Konstituering af bestyrelsen

2.Opfølgning på genrealforsamlingen

3.Arbejdsdag

4.Sankt Hans

5.Evt.


Referat :

1.

Konstituering:

Formand. Hans Hovgaard

Næstformand. Ernst Andersen

Kasserer. Sonja Jensen

Webmaster. Lone Børmark

Sekretær.Bo Bertel.


2. På generalforsamlingen blev der rejst et problem, der handlede om nogle vejes dårlig bæreevne på grund af vand i undergrunden.

Formanden gav på generalforsamlingen tilsagn om, at bestyrelsen ville besigtige de pågældende veje den 6. juni. Resultatet blev, at vejen

ved no, 82 funderes med bl.a grus og et afsnit af stikvejen ved no. 53 og 54 funderes med grus.

Bestyrelsen besluttede, at regnskabet fremover medsendes indkaldelsen til den kommende generalforsamling.

Ifølge referat fra generalforsamlingen af 13. juni 2008 fremgår det, at der aflægges 1 portion grus pr. år til grundejernes vedligeholdelse af stikvejene. 


3. Arbejdsdagen er den 13. juni kl. 10 med fremmøde ved bålpladsen. Formanden sørger for den nødvendige forplejning. Der arbejdes med

flisebelægning til grillen. Der arbejdes med maling af foreningens bænke og der arbejdes med vejforholdene ved no. 82. Ernst indkøber Gori 22/7 + pensler.


4.Sankt Hans. Bestyrelsen mødes ved bålpladsen kl. 18.00. Sonja sørger for de nødvendige indkøb. Der indkøbes dobbelt mængde kul.

Vi mangler en løsning på fremstilling af årets heks. Sonja spørger datteren om venlig sangbistand . Der indkøbes alm. grillpølser.


6.evt. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 1. august kl. 17.00 hos Hans Hovgaard                                                                                                                     venlige hilsner

                                                                                                                     sekretær Bo bertel