Referat 25.03.2015

Ålbækparkens  Grundejerforening

v/formand Hans Hovgaard

Ålbækparken 13

7860 Spøttrup

E-mail: hanshovgaard@gmail.com


 

Ålbækparkens Grundejerforening.

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde onsdag den 25.marts 2015  kl. 10.00.

Mødet holdes hos Hans Hovgaard, Ålbækparken13 .


Referat:

1.Siden sidst

Formanden undersøger betingelserne vedr. forsikringsforholdene for foreningen.

Sonja undersøger, hvad banken dækker i tilfælde af hacking af foreningens konto


2.Veje og Stier.

Vejene er netop blevet skrabet og der er påfyldt grus. Derfor fremstår de nu velholdte igen efter

vinterens slidtage. Vi besigtigede drænforhold på stamvej 1. Vi afventer, og ser om der nedlagte dræn kommer til at fungere bedre.


3. Økonomi og kassebeholdning.

Sonja fremlagde en regnskabsoversigt pr. 25.3.2015. Regnskabet ser fint ud, idet vi stort set holder

budgettet. Vi havde en drøftelse af bl.a. udgifterne i forbindelse med entreprenørarbejdet ved Skt. Hans arrangementet. Det er et forhold, der skal drøftes ved årets generalforsamling Den 6. aug. 2016 fejrer foreningen sit 40 års jubilæum. Festudvalget fremlægger i løbet af efteråret 2015 rammerne for festens afholdelse, og der fremkommer et forslag til økonomi herfor. Sonja får materialet til årets generalforsamling i løbet af uge 19.


4.Den stoppede rørgennemføring i grøften ved den grønne sti blev besigtiget .Ernst bestiller

entreprenør til at foretage en spuling af røret.


5 Grill og grillplads. Hans har fremstillet en grill til foreningen:forventet pris ca. 4000,-. Bestyrelsen fik planlagt grillpladsens placering. Der pålægges stabilt grus og sand. Ernst bestiller

dette hos leverandøren. Forventet pris for grillpladsen er 5000,-. Fliserne har vi fået foræret.


6.Forsikringsforhold er behandlet under punkt 1.


7. Præsentation af velkomstmappe. Lone og Bo har som aftalt udarbejdet et forslag til en velkomstmappe. Mappen blev udleveret og gennemgået. Evt. kommentarer fremsættes på næste bestyrelsesmøde. Det er aftalt, at adresselisterne udgår af mappen. I stedet for indsættes deklarationen for området.

7. Evt.

Ernst fik en adresse på Woody Allan

Hans taler med grundejere på stamvej 1 vedr. et udhængende træ.

Næste møde holdes torsdag den 23.4.kl. 10 hos Sonja


                                                                                                 Med venlig hilsen     Bo Bertel