Referat 04.05.2018                                                                                                           Ålbækparkens Grundejerforening

                                                                                                           v/ formand Niels Brøndum

                                                                                                           Ålbækparken 141. 7860 Spøttrup

                                                                                                           niels@brøndums.net

                                                                                                           Tel:22796373
Referat af bestyrelsesmødet den 4.maj 2018.


1.Siden sidst.

a. Referat af mødet afholdt den 9. marts 2018 hos Ernst Andersen blev underskrevet.

b. Grundejerforeningen har modtaget en henvendelse fra Lihme Borgerforening vedr. etablering af en cykelsti fra Lihme til Ålbæk. Grundejerforeningen henviser til et tidligere afgivet svar, hvor vi meddeler, at vi bakker op om denne etablering.

c. Bestyrelsen har fastlagt den procedure vedr. skrabning af vore stamveje, at ”rester” af grusbunkerne aflagt til brug på stikvejene lægges ud på stamvejene umiddelbart inden disse grusbunker til stikvejene fyldes op igen.


2.Økonomi.

Det udarbejdede regnskab er blevet revideret og godkendt af revisorerne.


3.Veje og stier

Her er ingen bemærkninger ud over det nævnte i punkt 1 c.


4.Generalforsamlingen 2018.

Bestyrelsen mødes fredag den 8. juni kl. 15.00 for klargøring af aftenens generalforsamling.

Hermer Støvring har meddelt forfald, og Helmer aftaler nærmere med suppleanten.

Helmer køber de forskellige varer ind hos Brugsen i Lihme. Helmer har bestilt smørrebrød.

Bo tager imod i døren, og han medbringer stemmesedler.

Formanden rundsender bestyrelsens beretning til gennemlæsning.

Der arbejdes på at finde nye kandidater til bestyrelsen, idet 2 medlemmer af bestyrelsen ikke stiller op til valg.


5. Evt.

      Bestyrelsen mødes næste gang fredag den 8. juni kl. 15.00 i Lihme medborgeshus.