Referat 12.03.2011

Referat fra bestyrelses møde den 12.03.2011.

                                     Ålbækparkens grundejerforening

                                      v/formand Bo Bertel

Der har ingen indsigelser været omkring vores henvendelse om indklipning ved veje/stier.

Lone kontakter Skive kommune vedr. hybenroser på vores fri arealer og på private arealer, da det er

dem der har afgørelsen på hvad vi må og ikke må.

Vi har nu fået overdraget fri arealerne fra P. Bønding, som vi ifølge vedtægterne skal overtage.

Foreningen har fået et CVE nr. 33340183.

Der bliver arrangeret en rundvisning og med lidt historie om Ålbækparken, Søndag den 10.07.2011 kl.10.00.

Muld hvalpe bekæmpelsen er den enkelte grundejers ansvar.

Der bliver ingen ændringer af kommunens container pladser i 2011.

Bo kontakter brandinspektøren omkring vores bålplads.

Stamvejene afrettes før påske.

Pr. 11.03.2011 har foreningen en kasse beholdning i banken på 67.661,63 kr.

                                    

Breum den 16.03.2011

sekretær Hans Hovgaard