Referat 03.06.2016

Ålbækparkens Grundejerforening

v/formand Niels Brøndum

Ålbækparken 141. 7860 Spøttrup.

22796373.

Niels@Brøndums.netDer er afholdt et bestyrelsesmøde den 3. juni i Lihme medborgerhus med flg. Punkter :


1. Konstituering.

Formand : Niels Brøndum

Næstformand : Ernst Andersen

Kasserer : Sonja Jensen

Webmaster : Lone Børmark

Sekretær : Bo Bertel,


2. Arbejdslørdag.

Det blev besluttet, at der ikke afholdes en arbejdslørdag i 2016.

Ernst henter ca. 6m2 flis i Ejsing, og Ernst, Niels og Bo fordeler denne flis på arealet øverst på

den grønne sti.  Der foretages ikke yderligere vedr. bænkene i 2016, men det er planen, at der udskiftes træ på bænkene i 2017.

Vedr. oprensning af bækken - der normalt foretages på en arbejdslørdag, da må det hen på sommeren vurderes, om vi skal have foretaget en oprensning.


3. Skt. Hans arrangementet på bålpladsen.

Bestyrelsen mødes på bålpladsen den 25.juni kl. 14.15. Sonja køber ind efter den sædvanlige liste.


4.Jubilæumsfesten.

Bestyrelsen besluttede, at jubilæumsfesten afholdes som planlagt ved en min. tilmelding på 50 personer.


5. Evt

Næste bestyrelsesmøde holdes den 8. juli kl. 10 hos Sonja Ålbækparken 29..Bedste hilsner Bo