Referat 23.9.2010Ålbækparkens Grundejerforening.

Referat fra bestyrelsesmøde som blev afholdt hos Hans, Ålbækparken 13 den 2309/2010.

Vi besluttede at skrive til alle grundejere vedr. indklipning af grene på vores veje & stier, at der skal

være frit kørsel på vores stamveje i en bredde a :10m, højde 4,20m og på stikvejene skal der være frit

kørsel  i en bredde a: 8,0m, højde 4,20m og endelig skal stierne være frit gangbar i 2,5m bredde,  og

dette skal være  udført senest den 0105/2011, derefter iværksætter grundejerforeningen indklipningen

på grundejerens  regning  (ca 1500,00kr.)  evt. spørgsmål  kan rettes til en af bestyrelsen.

Vi tegner en ansvarsforsikring ved Tryg/Baltica, for vores fælles områder, til en pris a: 665,00 kr.

Vedr. hyben i vores fællesområder beslutter vi til foråret hvordan vi takler dette problem.

Vedr. tilskødning af veje fra Jakob Bønding Vinge, undersøger Ernst & Bo priser på dette og iværksætter dette.

En lille erkendtlighed til Ib Sloth for de fine nye broer ved grøften,  ordner Sonja.

Hans retter navnelister i skabe.

Svend Erik Clemmensen  Ålbækparken 1, har forespurgt om han kan købe det stykke jord der grænser ned

 til vandløbet, for så at lægge det til hans grund, det kan grundejerforeningen ikke give lov til, men han må

 gerne bruge det som han hidtil har gjort, som en naturlig forlængelse af grunden.

Næste møde holdes hos Ernst, Amtsvejen  34, den 1203/2011 kl 1000.


Ålbækparken 13  den 2409/2010

Mvh. sekretær Hans Hovgaard