Referat 15.03.2016


                                                                                                         Ålbækparkens  Grundejerforening

v/formand Hans Hovgaard

Ålbækparken 13

7860 Spøttrup

E-mail: hanshovgaard@gmail.com

Ålbækparkens Grundejerforening.


Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde torsdag den 15. marts 2016  kl. 10.00.

Mødet holdes hos Lone Børmark. Ålbækparken. 7860 Spøttrup.1.Molokker. Bestyrelsen har modtaget en svarskrivelse fra Skive kommune v / Birte Wind-Larsen.  Svarskrivelsen  er vedr. de opstillede molokker, og som det ses af referatet fra bestyrelsesmødet den 7. januar, har Ålbækparkens Grundejerforening rejst flere kritik-punkter mod den foretagne placering. Svarskrivelsen fra Skive kommune afviser alle

Grundejerforeningens kritikpunkter, og dermed fastholder Skive kommune den foretagne

placering af molokkerne.

Bestyrelsen sender et svar til Skive kommune, hvor vi skriver:


a   Bestyrelsen kan ikke acceptere den af kommunen sendte svarskrivelse af 4. febr. 2016 vedr. molokkerne, idet svarskrivelsen ikke forholder sig til de væsentlige klager vedr. molokkernes placeringer.


b.  Bestyrelsen kan derfor ikke godkende det udførte arbejde vedr. molokkerne


c.  Bestyrelsen vil iagttage forholdene vedr. molokker og vejforholdene omkring molokkerne frem til 1. marts 2017. Herefter vil bestyrelsen med baggrund i de indhøstede erfaringer genoptage kontakten med Skive kommune.


2.Evt. Bestyrelsen drøftede vejforholdene i Ålbækparken. Vi ser frem til at modtage priser på et større renoveringsarbejde på vejene. Vi aftalte, at det er en samlet bestyrelse der

mødes  vedr. beplantninger omkring molokkerne.


Venlig hilsen

Bo Bertel.

.