Referat 28.11.2015

                                                                                                         Ålbækparkens  Grundejerforening

v/formand Hans Hovgaard

Ålbækparken 13

7860 Spøttrup

E-mail: hanshovgaard@gmail.com
Ålbækparkens Grundejerforening.


Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde lørdag den 28.november 2015  kl. 14.00.

Mødet holdes hos Lone Børmark.


1.De nye affaldscontainere.


Referat:

Der er indkaldt til dette møde, således at bestyrelsen samlet kan drøfte placeringen af de nyligt nedgravede affaldscontainere. Bestyrelsen har besigtiget området, og det er en enig bestyrelsen, der

udtaler sig i denne sag. Bestyrelsen ønsker, at nogle af de foretagne etableringer skal laves om, idet de ikke er opført på steder, der er ønsket af bestyrelsen. Bestyrelsen vil gøre opmærksom på, at der

er forskellige kapacitets-behov for affaldsaflevering, idet der er tilknyttet betydeligt flere sommerhuse langs stamvej 2 .


1.Det er bestyrelsens ønske, at de nedgravede containere sænkes yderligere, så de fremstår som den container, der ses på forpladsen hos Limfjords Camping. Det er bestyrelsens opfattelse, at den foretagne etablering skæmmer vores velholdte område.


2.Vedr. Ålbæk Strandvej. Bestyrelsen fastholder den tidligere beslutning om, at containerne

placeres på venstre side  i lavningen  ved indkørslen til sommerhusene.


3.Vedr. stamvej 1. Der placeres 1 container til dagrenovation øverst på stamvejen. Der placeres 4-5 containere på det grønne område mellem infoskiltet og grillpladsen. Bestyrelsen har udpeget området. Containerne placeres i en klynge lidt væk fra vejen flugtende med transformatoren. Kan Nomi ikke acceptere klyngeplaceringen, så placeres containerne på række stadigvæk flugtende med transformatoren. Nomi skal have udbedret vejforholdene

på stamvej 1 ved den øverste container, således man ikke skal stå og soppe i vand.


4.Vedr. stamvej 2. Bestyrelsen finder, at den øverste placering af containere er udført fint.

Bestyrelsen ønsker de nederste containere flyttet over på den anden side af vejen, således de

opstilles ca. midt ud for den ubebyggede grund.


5.Skulle det mod forventning forløbe således, at ovenstående ikke kan imødekommes af Nomi i den kommende forhandling, da indkaldes der er et nyt bestyrelsesmøde om sagen.


            Venlig hilsen

            Bo Bertel