Referat 26.7.2013

Bestyrelsesmøde afholdt den 26. juni 2013 hos Sonja Jensen, Ålbækparken.


Referat:


1. Budget 2013-2014.

Vi har indtægter på 91200, og der er budgetteret med udgifter på Ca. 70.000. Bestyrelsens forventninger er således, at vi kommer ud af denne periode med et overskud.


2. Tang på stranden.

Lone tager initiativ til et møde med kommunen og campingpladsen, med det formål at finde en løsning vedr. bortkørsel af den opsamlede tang.


3. Indklipning.

Formanden tager kontakt til den pågældende grundejer, således den manglende indklipning kan blive foretaget.


4. Hybenbevoksningen.

Vi drøftede hybenbevoksningerne i området. Ved given lejlighed drøftes sagen med kommunegartneren.


5. Næste møde.

Næste møde afholdes hos Bo den 9.10.2013 kl. 10.00


Sekretær

Bo Bertel