Referat 14.6.2011

v/formand Hans

Hovgaard

Ålbækparken 13

7860 Spøttrup

E-mail: hanshovgaard@gmail.com

Referat vedr. det afholdte møde hos Lone Børmark tirsdag, den 14. juni 2011


Bestyrelsen har konstitueret sig således:

Formand :                          Hans Hovgaard

Næstformand:                    Ernst Andersen

Kasserer:                            Sonja Jensen

Webbmaster:                      Lone Børmark

Sekretær:                            Bo Bertel.


Øvrige aftaler:


Generalforsamlingen 2012 er fastsat til den 8. juni .

(Bo bestiller leje af sal)


Skt.Hans:

Lone og Sonja køber ind.

Den 25.6 kl. 14.30 bliver det sidste henlagte træ kørt på bålet

Ernst henter grillen hos Kaj. Sonja medbringer også en grill.

Husk at medbringe grillstartere. Vi mødes ved bålpladsen kl. 18.30.

Bo har meldt afbud.


Lone har redigeret, hvad der skal redigeres på hjemmesiden.

Næste møde holdes hos Sonja den 8.10. kl. 10.00

Fra generalforsamlingen sendes: referat, regnskab, hjertestarter info og vedtægter

Budget 2012 blev drøftet og fastlagt.

Den afholdte arbejdsdag fungerede fint. Bestyrelsen vil gentage arbejdsdagen, når et

fremtidigt behov skulle vise sig.

Vi mødes til en oprydning ved den oprensede bæk onsdag den 22.6. kl. 13.00


Holstebro, den 17. juni 2011

Bo Bertel