Referat 19.10.2012

Referat fra det afholdte bestyrelsesmøde hos Bo Bertel, Ålbækparken 12

fredag den 19.10.2012 kl.10.00.


Formanden orienterede om , at kanter langs veje er klippet ind.


Bestyrelsen overdrog til Ernst Andersen at undersøge, om der findes en entreprenør i området ,

der kan  påtage sig opgaven med at klippe på begge sider af bækken.

Hvis der ikke findes en entreprenør, så spørges kommunen, hvordan de får løst opgaven med indklipning.


Det blev aftalt, at området ved bækken/ den nedlagte ”sø”  bag Klemmensen skal besigtiges til foråret.

Der foretages hybenbekæmpelse til foråret på foreningens område ved stranden.


Bestyrelsen overdrog til Ernst Andersen at undersøge, om der kan findes en entreprenør, der

kan skrabe vore veje.


Ernst Andersen undersøger, hvor den forsvundne grusbunke er blevet placeret.

Ålbæk Strandvej skal ikke have en grusbunke i år. ( Det har de dog allerede fået, så der ligger

en ledig bunke grus deromme)


Hans Hovgaard sender et svar til Per Bjerre vedr. vand på grunden.


Sonja præsenterede en regnskabsopgørelse pr. 18.10.12. Bestyrelsen gennemgik opgørelsen,

og vi kunne konstatere, at der ikke er plads til flere aktiviteter i dette regnskabsår.


Medlemspligt vedr. no. 120. Sagen sendes nu til inkasso. Sonja og Hans behandler denne sag.


Hans Hovgaard undersøger forholdene omkring det defekte skilt på Ålbæk Strandvej.


Julefrokosten holdes til sommer. Der aftales nærmere senere.


Næste møde holdes hos Lone Børmark den 20. marts 2013.


Sekretær

Bo Bertel.