Referat 23.04.2015

Ålbækparkens  Grundejerforening

v/formand Hans Hovgaard.

Ålbækparken 13...7860 Spøttrup

E-mail: hanshovgaard@gmail.com


 

                                                                                                       

Ålbækparkens Grundejerforening.


 

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde torsdag den 23.april 2015  kl. 10.00.

Mødet holdes hos Sonja  Jensen, Ålbækparken.

1. Siden sidst.

2. Veje og stier

3. Økonomi og kassebeholdning

4. Indkomne forslag til generalforsamlingen 2015

5. Velkomstmappen

6.Evt.

 

Referat:

Siden sidst. Sonja oplyser, at ved en evt. hacking af foreningens konti, bærer foreningens selv ansvaret.

Hans og Bo undersøger de forsikringsmæssige muligheder  samt priser

 

Veje og stier. Ernst og Hans foretager en udbedring af de huller, der er opstået i vejbanen på stamvej 1. Formanden retter henvendelse til en grundejer vedr. henlæggelse af afklip m.m. på foreningens fællesareal. Sonja retter henvendelse til en grundejer vedr. indklipning.

Formanden henstiller til medlemmerne på den kommende generalforsamling, at grundejerne selv skal vedligeholde stikvejene med de henlagte grusbunker, samt foretage den nødvendige indklipning Bestyrelsen har besluttet, at der foretages en spuling af det tilstoppede gennemløb af

bækken. Skulle rørlægningen været ødelagt, må vi have etableret et nyt gennemløb. Arbejdet sættes i værk i sommerperioden, når jordforholdene kan bære maskinerne. Ernst kontakter entreprenøren.

 

Regnskab. Der har ikke været transaktioner siden sidste bestyrelsesmøde, og Sonja havde derfor ikke yderligere at bemærke.

 

Indkomne forslag. Der var ikke pr. 1.4. 2015 indkommet nogle forslag til bestyrelsen.

 

Velkomstmappen. Regnskabet præsenteres på 1 side og streges.

Der blev vedtaget flere ændringer. Disse skrives ind i oplægget. Lone indkøber 200 mapper, og Bo

duplikerer 200 Velkomstmapper.

 

Evt. Lone taler med Limfjords Camping med hensyn til en reservation af ”teltet” til jubilæumsfesten.

Bo taler med Anni vedr. musiker Jens Jacobsen fra Lem. Herefter gives besked til Ernst.

Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig ved et møde den 6.6.2015 hos Ernst Andersen i Ålbækparken.  Lone spørger på bestyrelsens vegne, om Jørgen Frydenlund vil påtage sig hvervet som dirigent på den kommende generalforsamling. Sonja bestiller forplejning til generalforsamlingen. Bestyrelsen mødes den 5. juni l. 15.00 i Lihme Forsamlingshus for at forberede aftenens generalforsamling.

                                                                                                               Venlig hilsen  Bo